Buffalo Nickels

Code Product Price
BN131A 1913 Buffalo Nickel Type1 Select Grade
Buy
BN131B 1913-D Buffalo Nickel Type 1 Select Grade
Buy
BN131C 1913-S Buffalo Nickel Type 1 Select Grade
Buy
BN132A 1913 Buffalo Nickel Type 2 Select Grade
Buy
BN132B 1913-D Buffalo Nickel Type 2 Select Grade
Buy
BN132C 1913-S Buffalo Nickel Type 2 Select Grade
Buy
BN14A 1914 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN14B 1914-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN14C 1914-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN15A 1915 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN15C 1915-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN16A 1916 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN16B 1916-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN16C 1916-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN17A 1917 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN17B 1917-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN17C 1917-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN18A 1918 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN18B 1918-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN19A 1919 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN19B 1919-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN19C 1919-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN20A 1920 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN20B 1920-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN21A 1921 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN21C 1921-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN23A 1923 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN23C 1923-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN24A 1924 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN24B 1924-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN25A 1925 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN26A 1926 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN27A 1927 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN28A 1928 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN29A 1929 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN29B 1929-D Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN29C 1929-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN30A 1930 Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN30C 1930-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
BN31C 1931-S Buffalo Nickel Select Grade
Buy
1 2